maska klik logo

Dokumenty přijaté Všeslovanským sjezdem v Praze v roce 1998

Výzva parlamentům slovanských zemí vytvořit Slovanskou meziparlamentní unii

5.června 1998 Praha, Česká republika

My, účastníci sedmého Všeslovanského sjezdu, představitelé parlamentů, vlád, společenských organizací a hnutí Běloruska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Chorvatska, Jugoslávie (Srbska a Černé Hory), Makedonie, Polska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny,

Číst dál: Výzva parlamentům slovanských zemí vytvořit Slovanskou meziparlamentní unii

Provolání k národům slovanských zemí jejich vedoucím činitelům, parlamentům a vládám, vedoucím představitelům společenských hnutí a politických stran

V roce 1998 uplyne 150 let od prvního Slovanského sjezdu, který se konal v Praze od 1. do 12. června 1848. Byla to významná událost v dějinách Evropy, zejména v životě západních a jižních Slovanů. Tento sjezd zahájil osvobozování Slovanů od cizí nadvlády. Touhy našich předků se začaly realizovat. Dnes obnovený slovanský svět tvoří dvanáct suverénních států. Z občanské iniciativy byl svolán Všeslovanský sjezd do Prahy na dny 2. až 5. června 1998.

Číst dál: Provolání k národům slovanských zemí jejich vedoucím činitelům, parlamentům a vládám, vedoucím představitelům...

Komuniké Všeslovanského sjezdu v Praze

Ve dnech 2.-5. června 1998 se v hlavním městě České republiky v Praze konal Všeslovanský sjezd, věnovaný 150. výročí 1. pražského Slovanského sjezdu. Zúčastnilo se ho 500 delegátů ze 12 slovanských zemí - Běloruska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Chorvatska, Jugoslávie (Srbska a Černé hory), Makedonie, Polska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny, jakož i představitelé Lužických Srbů a Rusínů.

Číst dál: Komuniké Všeslovanského sjezdu v Praze

Manifest Všeslovanského sjezdu 1998

Všeslovanský sjezd roku 1998 konaný na počest 150. výročí prvního Slovanského sjezdu z r. 1848 navazuje na pokrokovou , civilizační tradici našich předků a znovu prohlašuje, že svoboda, rovnost a bratrství všech lidí i národů je i dnes naším heslem.

Číst dál: Manifest Všeslovanského sjezdu 1998