maska klik logo

Komuniké Všeslovanského sjezdu v Praze

Ve dnech 2.-5. června 1998 se v hlavním městě České republiky v Praze konal Všeslovanský sjezd, věnovaný 150. výročí 1. pražského Slovanského sjezdu. Zúčastnilo se ho 500 delegátů ze 12 slovanských zemí - Běloruska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Chorvatska, Jugoslávie (Srbska a Černé hory), Makedonie, Polska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny, jakož i představitelé Lužických Srbů a Rusínů.

Sjezd jednomyslně

schválil:

Manifest Všeslovanského sjezdu 1998 v Praze
Provolání k národům slovanských zemí, jejich vedoucím činitelům, parlamentům a vládám, vedoucím představitelům společenských hnutí a politických stran
Ustanovení o Mezinárodním slovanském výboru
Výzva parlamentům slovanských zemí vytvořit Slovanskou meziparlamentní unii
Výzva parlamentům a vládám slovanských států ke vzájemnému zrušení víz a konzulárních poplatků v zájmu zajištění bezproblémového pohybu občanů těchto zemí
Rezoluce na podporu nedělitelnosti a nedotknutelnosti Srbska
Usnesení o nutnosti zrušit mezinárodní zákazy a sankce vůči Jugoslávii
Materiály a usnesení sjezdových sekcí a další doplňující materiály
Seznam delegací slovanských zemí a národů
(viz přílohy 1 - 8).

přijal usnesení:

o vytvoření Mezinárodního slovanského výboru, sestávajícího z představitelů národních a mezinárodní slovanských organizací v čele s výkonným výborem a sekretariátem
o uspořádání dalšího Všeslovanského sjezdu v Minsku

vzal na vědomí:

informace o vytvoření nezávislých národních slovanských organizací v jednotlivých slovanských zemích
informaci o další činnosti Všeslovanského shromáždění (sobor) v Moskvě, jakožto mezinárodního svazu společenských organizací slovanských zemí

doporučil:

delegátům sjezdu seznámit s jeho usneseními oficiální orgány a veřejnost svých zemí národním slovanským organizacím svými akcemi přispívat k upevňování všestranné spolupráci slovanských zemí v duchu slovanské vzájemnosti, Mezinárodnímu slovanskému výboru v Praze informovat příslušné mezinárodní a vládní orgány a organizace o výsledcích Všeslovanského sjezdu,

Sjezd se seznámil:

s výsledky činnosti sekcí, jejíchž podklady jsou zařazeny do sjezdových materiálů a uložil Mezinárodnímu slovanskému výboru ve spolupráci s Všeslovanským shromážděním ( soborem) v Moskvě a národními slovanskými organizacemi hledat možnost publikování těchto materiálů
s výsledky diskuse účastníků sjezdu o slovanské problematice a způsobech jak překonat vše, co překáží rozvíjení všeslovanské vzájemnosti a spolupráce.
5.června 1998, P r a h a

Přílohy:

Manifest Všeslovanského sjezdu
Provolání k národům slovanských zemí, jejich vedoucím činitelům, parlamentů a vládám, vedoucím představitelům společenských hnutí a politických stran.
Ustanovení o Mezinárodním slovanském výboru
Výzva parlamentů slovanských zemí vytvořit Slovanskou meziparlamentní unii
Výzva parlamentům a vládám slovanských států ke vzájemnému zrušení víz a konzulárních poplatků v zájmu zajištění bezproblémového pohybu občanů těchto zemí
Rezoluce na podporu nedělitelnosti a nedotknutelnosti Srbska
Usnesení o nutnosti zrušit mezinárodní zákazy a sankce vůči Jugoslávii
Materiály a usnesení sjezdových sekcí a další doplňující materiály