maska klik logo

Co patří k odkazu Masarykova Československa?

Brzy tomu bude 100 let, co T. G. Masaryk se svými spolupracovníky založili svobodné a samostatné Československo. Založili je jako demokratickou  republiku. Vláda přešla z rukou monarchie a šlechty do rukou lidu a lidem voleného parlamentu. Zároveň republikánská osvěta stanovila pravidla pro jednání a vystupování v novém státě. Zdůraznila, že ve veřejném prostoru platí pravidla občanské slušnosti, žádná hrubost, ale zdvořilost, poctivá hra, věcnost, tolerance a umírněnost. Uctívanými symboly nového státu, jeho pohnuté historie i nadějí do budoucnosti se staly státní znak, hymna, vlajka a prezidentská standarta, vztyčená na sídle hlavy státu. Hlava státu se těšila všeobecné úctě a lásce,  byla nezpochybnitelnou autoritou.

Číst dál: Co  patří k odkazu Masarykova Československa?

Rozhovor s Janem Jelínkem, členem předsednictva Slovanského výboru České republiky(SV ČR)

Byl jste delegátem 11. všeslovanského sjezdu, konaného letos 25. května v Moskvě.  Zřejmě jste na tomto sjezdu z naší republiky nebyl sám...

Dalšími delegáty byly členky předsednictva SV ČR Eva Holečková a Alena Grospičová a člen SV ČR a poslanec Parlamentu ČR za KSČM Stanislav Grospič. Ten v roli vedoucího české delegace zastupoval Jana Mináře, předsedu SV ČR a místopředsedu Mezinárodní slovanské rady, který z vážných pracovních důvodů nemohl být na sjezdu přítomen. Předesílám, že sjezd ještě bude mít pokračování na konci letošního září v hlavním městě Srbska – Bělehradě.

Číst dál: Rozhovor s Janem Jelínkem, členem předsednictva Slovanského výboru České republiky(SV ČR)

Prohlášení Slovanského výboru České republiky "Snahy o rozdělování Slovanů pokračují"

Předsednictvo Slovanského výboru České republiky

V současné době nepřátelé Slovanů útočí proti přátelství a spolupráci slovanských národů a států podle staré zásady „ROZDĚL A PANUJ“. Slované a jejich státy tak jako mnohokrát v dějinách brání zločinným snahám o světovládu, od nájezdů z Asie, nacistickou agresi až po dnešní obdobné snahy USA a jimi řízené vojenské organizace NATO, po rozbití Jugoslávie podrobit si Rusko a ovládnout jeho přírodní bohatství.

 

V roce 1998 se v Praze konal Všeslovanský sjezd, 150 let od historického prvního všeslovanského sjezdu, svolaného Františkem Palackým v r. 1848. Tento soudobý slovanský sjezd vytvořil slovanské organizace – výbory v každém slovanském státě a obdobný výbor Lužických Srbů a koordinační orgán – Mezinárodní slovanskou radu. Jejím prvním předsedou byl zvolen svolavatel sjezdu, předseda Slovanského výboru České republiky Břetislav Chvála. Předsedou této rady byl na sjezdu v Kyjevě v r. 2012 zvolen N.F. Lavriněnko.

 

Slovanský výbor České republiky odsuzuje zločiny proti slovanským národům Jugoslávie a Ukrajiny. Odmítá pokusy nepřátel slovanské vzájemnosti, usilujících o rozkládání dosud jednotného slovanského hnutí, založeného na vzájemné úctě a podpoře navzájem si blízkých slovanských národů, spolupracujících v duchu odkazu velkých osobností našich dějin – Palackého, Šafaříka, Masaryka, Beneše a mnoha vlastenců, kteří za tyto myšlenky položili život.

 

Prohlášení Slovanského výboru České republiky k občanské válce na Ukrajině

Jan Minář, předseda SV ČR

Slovanský výbor České republiky důrazně odsuzuje válečné vraždění slovanského obyvatelstva východní Ukrajiny – oblastí Doněcké a Luganské, historického Novoruska. Zločinnou občanskou válku proti svým občanům – slovanským bratřím vyvolala násilným převratem nastolená současná vláda v Kyjevě, podporovaná a uznaná státy Evropské unie a USA. Tyto státy ve snaze poškodit Rusko vyvolaly ukrajinskou krizi politickou a finanční podporou demonstrací na kyjevském náměstí Majdanu a nyní dodávkami zbraní nezákonné kyjevské vládě rozdmýchávají válečný požár.

Celý text ve formátu PDF >>>


Výzva - Stála konferencia Slovenskej inteligencie Korene a Slovakia plus, klub Košice

So znepokojením a údivom sledujeme vývin udalostí na Ukrajine. Sily korporatívneho fašizmu rozohrali riskantnú geostrategickú akciu na Ukrajine s finančnou injekciou 5 miliárd amerických dolárov (za posledných 10 rokov) podľa predstaviteľov vlády Spojených štátov amerických s cieľom  destabilizovať a ovládnuť tento priestor.  Spôsob, akým bolo Západom dosadené dnešné štátne vedenie u nášho východného európskeho suseda nám pripomína technológie uzurpovania koloniálnej moci v krajinách tretieho sveta. Tiež je neprípustné, ak európske politické vládnuce  špičky pri svojich vyhláseniach a rozhodnutiach nevychádzajú z reálneho stavu vecí, ale z propagandy médií a ich mediálne rozvírenej protiruskej hystérii, ktoré už dávno nie sú ani pravdovravné, ani objektívne, ani slobodné a ani nezávislé. Odmietame také deviantné videnie terajších udalostí, ktoré verejnosti predstavuje Ruskú federáciu ako agresora na Ukrajine a ako potenciálnu hrozbu pre ostatnú Európu.

Celý text ve formátu DOC >>>


O dnešní úloze Ruska

Jan Minář

Dnešní Rusko je hrází proti skutečnému globálnímu imperialismu USA, NATO a EU. Bez odstrašující síly ruských zbraní a jeho hospodářské organizace nezávislých států by nelidský nadnárodní kapitál bez odporu zaváděl svůj „nový světový řád“, novodobé otrokářství podle představ bilderberských zločinců, na celém světě. Proto musí být Rusko silné a díky Putinovi, že ho vnitřně a v mezinárodních vztazích posiluje. Tuto úlohu zastává Rusko i v současné Západem vyvolané ukrajinské krizi.

Celý text ve formátu DOC >>>


Problém s imigrací v Evropské unii

Jan Minář

Nářky poslance Klána nad „vzestupem extremistických nálad v Evropě“ a obavy ze zrušení volného pohybu osob v EU (který též slouží organisovanému zločinu a migraci za prací do jiných zemí, kde omezuje domácí pracovní trh), jsou mimo podstatu problému. Tou je prohlubující se krize globálního kapitalismu a agrese vojáků nebo tajných služeb USA, NATO a EU, rozvracející Západu nepohodlné země. To však nelze řešit na úkor občanů dalších zemí včetně naší, jejíž zájmy by měl poslanec Klán hájit a respektovat skutečnost.

Celý text ve formátu DOC >>>


Podkategorie