maska klik logo

Prohlášení Vlasteneckého fóra

k reparační povinnosti Německa

22. června 2018

Tato kauza se táhne již přes padesát let. V sedmdesátých letech německý kancléř W. Brandt slíbil proplacení německých válečných reparací naší republice. Postupně slibovali další němečtí politici. Až H. D. Genscher byl posledním politikem, který tuto povinnost sliboval jako podmínku po sjednocení dvou německých států. Skutečnost je taková, že Československu ani České republice doposud Německo nezaplatilo prakticky nic, ale do Česko-německé deklarace šikovně vmontovalo větu, že těmito otázkami o válečných reparacích nebudeme Německo zatěžovat. A takovouto deklaraci podepsali čeští představitelé v roce 1997. Na dotaz Ing. Reifa v roce 2017 odpovědělo Ministerstvo zahraničí, že tato záležitost již není aktuální. A proč pro nás má být aktuální neoprávněný nárok vznesený z německé strany na majetkové vyrovnání za provedený transfer německé menšiny do Německa prakticky z časově stejné doby? Neoprávněný je proto, že Postupimská konference rozhodla o tomto transferu, za jehož průběh ČSR byla pochválena Mezinárodním červeným křížem a který si Němci sami úmyslně přepsali na vyhnání.

Otázkami našich reparačních nároků se intenzivně zabýval Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. který řekl, že Česká republika má právo německé straně otázku reparačních nároků kdykoliv položit na stůl. Skutečností je, že se o reparační nároky hlásí i Řecko a ozvalo se i Polsko. Proč bychom se nemohli připojit i my společně se Slovenskem, když vysídlení Němci uplatňují stále nárok na majetkové škody v důsledku jejich transferu do Německa prakticky z časově stejné doby. Otázku započítání majetkových nároků do válečných reparací německé strany vysvětluje Prof. JUDr. V.Pavlíček CSc tak, že po přečtení celé Dohody o válečných reparacích str. 67-68 (přeložené vydání MZV ze srpna 1946 nakladatelstvím ORBIS) nejsme povinni konfiskované majetkové záležitosti transférovaného německého obyvatelstva z reparací odečítat. Nárokování této povinnosti je naším právem, ale současně i povinností Německa k placení válečných reparací. Pro Německo byly válečné reparace formou trestu vítěznými mocnostmi za rozpoutání války s následnými ničivými důsledky, čili jedná se o jejich povinnost, kterou mají vůči rozhodnutí mezinárodní Pařížské reparační konference. 

Spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru vyzývají proto vládu České republiky, aby využila oslav stého výročí vzniku Československa k rozhovorům se slovenskou stranou o právu vítěze a povinnosti SRN k vyrovnání válečných reparací vůči tomuto územnímu celku, který je reprezentovaný Českou republikou a Slovenskou republikou. I při prohlubujících se vzájemných vztazích mezi ČR a SRN, máme plné právo se tohoto nároku hlasitě domáhat. 

 

Občanské spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru:


Český svaz bojovníků za svobodu,

Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s.,

Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, z.s.,

Společnost Ludvíka Svobody, z.s.,

Slovanský výbor ČR, z.s.,

Svaz vojenských veteránů ČR, z.s.,

Vlastenecké sdružení antifašistů, z.s.,

Klub českého pohraničí, z.s.,

České mírové fórum, z.s.