maska klik logo

SLOVANSKÁ PRAHA 2018

7. - 9. června 2018

   Letos je to 220 let od narození Františka Palackého v roce 1798, vynikajícího českého historika a politika, 170 let od I. všeslovanského sjezdu v Praze v roce 1848, 110 let od III. všeslovanského sjezdu v Praze v roce 1908 a 20 let od VII. všeslovanského sjezdu konaného opět v Praze v roce 1998. Tyto události ovlivnily slovanské národy, z nichž některé se v posledních dvou stoletích osvobodily z cizí nadvlády a dosáhly velkých úspěchů, z nichž na prvním místě je nutno uvést vítězství ve druhé světové válce nad fašisty, jejichž cílem bylo vyhubit Slovany a zmocnit se jejich a dalších zemí.

  K těmto výročím pořádá slovanské hnutí oslavy nazvané SLOVANSKÁ PRAHA 2018. Smyslem těchto všeslovanských slavností je posílení vlastenectví a slovanské soudržnosti připomenutím slavných dějin, společných kořenů a blízkosti kultury slovanských národů. Jsou příležitostí vzpomenout obdivuhodného vzepětí národního obrození u nás, ukázat etiku slovanských národů, jejich tradici a současnost.

   Program začne poležením věnců u pomníku Františka Palackého 7. 6. v 15:00 hodin, poté na Žofíně a v 18:00 u hotelu Pyramida, kde se konal pražský sjezd v roce 1998 pod vedením profesora Břetislava Chvály.

8. 6. proběhne slavnostní zasedání členů a představitelů slovanských organizací v Ruském středisku vědy a kultury, dále je naplánováno pracovní zasedání Mezinárodní slovanské rady. Vše bude doplňovat bohatý kulturní program domácích i zahraničních souborů.

   Slovanský výbor ČR zve na tuto akci zahraniční delegáty z jednotlivých slovanských výborů a samozřejmě také všechny své členy. Všichni další účastníci jsou srdečně zváni.