maska klik logo

XI. Všeslovanský sjezd - první část Moskva 25. květen 2017

XI. Všeslovanský sjezd v Moskvě

V hlavním městě Ruské federace se 25. května uskutečnila první část XI. všeslovanského sjezdu za účasti delegátů a hostů z Běloruska, Ruska, Ukrajiny, Podněsterské republiky, České a Slovenské republiky, Bulharska, Polska a Srbska. Sjezd rokoval v budově, v níž sídlil ve  válečném  roce 1942 Všeslovanský antifašistický výbor. Zúčastnila se jej také delegace Slovanského výboru (SV) ČR – poslanec parlamentu ČR Stanislav Grospič  a  členové předsednictva SV ČR Alena Grospičová, Eva Holečková a Jan Jelínek. Za SV ČR sjezd pozdravil poslanec S. Grospič. J. Jelínek jej pak v diskusi seznámil s dvacetiletím vydávání našeho měsíčníku Slovanská vzájemnost s tím, že patří k ojedinělým periodikům takového typu v slovanském světě vůbec.

Sergej Baburin novým předsedou Mezinárodní slovanské rady

Druhá část XI. všeslovanského sjezdu má proběhnout na podzim v srbském Bělehradě. Moskevský sjezd zvolil novým předsedou Mezinárodní slovanské rady akademika Sergeje Baburina, předsedu Slovanského výboru Ruska. Ve funkci  vystřídal  Nikolaje Lavriněnka. Někdejší poslanec ruské Dumy Baburin rovněž patří k význačným osobnostem mezinárodního slovanského hnutí. Zastává též post předsedy Mezinárodní slovanské akademie vědy, vzdělání, umění  a  kultury sídlící v Moskvě. Akademie v předvečer sjezdu uspořádala slavnostní zasedání při příležitosti čtvrt století svého zrodu, na němž nechyběli ani účastníci první části XI. všeslovanského sjezdu.

Význačné 150. výročí a Jubilejní všeslovanský sjezd

Ti pak byli 26. května hosty plenárního zasedání Jubilejního všeslovanského sjezdu v budově Ruské státní knihovny. Tento Jubilejní všeslovanský sjezd se konal na počest 150. výročí historického Slovanského sjezdu v Moskvě v roce 1867, kdy tady probíhala i Všeruská etnografická výstava. Letošní Jubilejní sjezd zorganizoval Všeslovanský svaz, který se označuje jako představitel celosvětového hnutí slovanských národů za jejich duchovní jednotu a pospolitost. Tenkrát před 150 roky se na pout´ do Ruska na Slovanský sjezd v Moskvě vydala i delegace z Čech. Byli tady F. Palacký, F. Rieger, F. Brauner, K. Erben, J. Grégr, J. Kolár, B. Jelínek, T. Černý, J. Hamerník, K. Mánes, J. Kubišta a další včetně Slováků, například J. Jesenský či P. Mudroň.

Účastníci letošního Jubilejního všeslovanského sjezdu se pak vydali na palubě lodi „Kněžna Anastazie“ na plavbu z Moskvy do Petrohradu, kam dopluli 2. června. Přitom se zastavovali na prohlídky pamětihodností měst Uglič, Jaroslavl, Kižej a starobylé vesnice Mandroga. Na cestě do Petrohradu – Leningradu probíhaly konference například na témata „Slovanstvo a Západ“, Slovanstvo a evropský svaz“. Účastníci plavby vytvořili diskusní sekce spisovatelů  a novinářů, vědců, výtvarných umělců a herců a hudebníků, v nichž se debatovalo o současných problémech slovanských národů. Každý večer jim pak zpříjemnily četné koncerty.