maska klik logo

Prohlášení Vlasteneckého fóra - ČSBS

PROHLÁŠENÍ VLASTENECKÉHO FÓRA

V Praze dne 12. 11. 2018

Vlastenecké spolky, sdružené ve Vlasteneckém fóru důrazně odmítají napadání Českého svazu bojovníků za svobodu. Český svaz bojovníků za svobodu je politicky nezávislý nestranický spolek vlastenců, kteří prokázali svou oddanost Československé republice a odvahu za ni bojovat proti německým nacistickým okupantům za 2. světové války (vrahům 360 000 československých občanů), a pozůstalých po těchto bojovnících včetně příznivců. Tento občanský spolek má proto právem úctu a vážnost občanů České republiky, kteří mají kladný vztah k našemu státu.

            Český svaz bojovníků za svobodu se stává terčem hrubých útoků těch sil, které usilují o přepisování českých dějin podle cizích, českému státu nepřátelských zájmů a které jsou dokonce podporovány některými ústavními a obecními představiteli České republiky. Tyto útoky jsou flagrantním porušením Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

            Spolky Vlasteneckého fóra zúčastněné na jednání odsuzují hanebnou kampaň proti Českému svazu bojovníků za svobodu, která směřuje proti zájmům České republiky.

Za Vlastenecké fórum:

Společnost Ludvíka Svobody, z. s.

Slovanský výbor, z. s.

Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, z. s.

České mírové fórum, z. s.

Klub českého pohraničí, z. s.

Sdružení československých zahraničních letců – Východ, z. s.

Svaz vojenských veteránů ČR, z. s.

Vlastenecké sdružení antifašistů, z.s.

Český svaz bojovníků za svobodu