maska klik logo

Složení vrcholných orgánů SV ČR

Předseda:

Doc. RNDr. Jan Minář, DrSc.

 

Předsednictvo celostátní rady SV ČR:

Holečková Eva
Hoření Zdeněk
Jelínek Jan
Kadlec Čeněk
Králová Václava

Minář Jan
Mlejnecký Vladimír
Sedláček Václav
Grospičová Alena

 

Celostátní rada SV ČR:

Babovcová Vlasta
Čelišová Květa
Grospičová Alena
Holča Miroslav
Holečková Eva
Hoření Zdeněk
Hrzina Stanislav
Holešinská Anna
Jelínek Jan
Kadlec Čeněk
Kica Josef
Kolářová Jana
Králová Václava
Kozáková Vladana
Kubrtová Helena
Masopustová Julie
Minář Jan

Mlejnecký Vladimír
Novák Pavel
Pavlák Miroslav
Polášková Helena
Prošek Miloš
Pokorný Petr
Pospíšil  Alexandr
Sedláček Václav
Schächter Ivan
Šitov Andrej
Urbánková Marie
Vacková Jana
Verešová Květoslava
Vlašín Miroslav
Vocetková Marcela
Vokoun Antonín
Vondrák Jan