maska klik logo

Historie SV ČR

Ve dnech 2. - 5. června 1998 se na počest 150. výročí prvního Všeslovanského sjezdu konal v hotelu Pyramida Všeslovanský sjezd (více informací o sjezdu), kterého se zúčastnili zástupci 11 slovanských zemí a 14 slovanských národů.

Sjezd přijal Manifest a mnoho dalších význačných dokumentů a rezolucí. Sjezd měl naprosto nadstranický charakter, spojoval účastníky bez ohledu na stranickou příslušnost společným národním slovanským uvědoměním.

Sjezd pozdravil a požehnal mu papež Jan Pavel II, předseda vlády Miloš Zeman. Václav Havel - tehdejší prezident ČR sjezd nepodpořil. Byly ustaveny národní slovanské výbory a vznikl Mezinárodní slovanský výbor.