maska klik logo

Prohlášení obnoveného Vlasteneckého fóra

dne 10. října 2017

Dne 10. října 2017 se sešli představitelé 11 občanských spolků, které se před druhým kolem prezidentských voleb v roce 2013 sdružily do „Vlasteneckého fóra“  na podporu Miloše Zemana, za účelem jeho zvolení prezidentem České republiky na volební období 2014 – 2018.

Důvodem proč se v roce 2013 občanské spolky sdružily do Vlasteneckého fóra byla nejen podpora volby Miloše Zemana prezidentem České republiky, ale zejména úcta k českým dějinám a úcta k zakladatelům novodobé československé a tím i české státnosti v roce 1918, jejímiž pokračovateli by měli být i současní političtí představitelé České republiky. Agresivní kampaň proti zvolení Miloše Zemana prezidentem České republiky v roce 2013 přesvědčila členy spolků sdružených v tehdejším Vlasteneckém fóru, že jejich rozhodnutí bylo správné.

Dnešním dnem uzavírají uvedené spolky Společenskou smlouvu o kolektivní spolupráci pod názvem Vlastenecké fórum, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. Signatářské spolky nezávisle na sobě dospěly k závěru, že vývoj české společnosti v několika posledních letech spěje k tomu, že je třeba, aby jejich hlas byl ve společnosti více slyšet než doposud. Národní hrdost pěstují v Evropské unii i mimo ni, všechny státy. Chtějí-li čeští politici být v Evropě a ve světě rovnocennými partnery, tak by se za historii České, dříve Československé republiky neměli stydět – zejména za historické skutečnosti, které vedly ke vzniku samostatného Československa v roce 1918 a k jeho osvobození z německé nacistické okupace v letech 1938 až 1945.

Evropské státy jsou v posledních letech zmítány značnými imigračními problémy, které se samozřejmě dotýkají i České republiky, i když to tak na první pohled nevypadá. Nejde pouze o příchod nových osob do Evropy. Ale také o příchod nové kultury, která nechce se současnou evropskou kulturou splynout, ona ji chce nahradit.

V této situaci se ze strany tzv. „sudeto“ německých, rakouských, ale nyní již i některých českých občanských spolků, objevují snahy nejen o přepis výsledků 2. světové války, ale též o přepis výsledků 1. světové války, neboť je napadán samotný vznik Československé republiky v roce 1918. Starostové a primátoři českých měst organizují akce smíření, na které se sjíždějí členové tzv. „sudetoněmeckých“ spolků z Rakouska a Německa, přičemž se tito organizátoři ani nesnaží, aby se těchto akcí zúčastnili i bývalí vězni německých nacistických káznic, věznic a koncentračních táborů nebo pozůstalí po zavražděných v těchto táborech. Ministři české vlády se jezdí omlouvat na srazy tzv. „sudetoněmeckých“ spolků do Spolkové republiky Německo (SRN), avšak žádný z ministrů ústřední vlády SRN se recipročně nikdy ani nesnažil přijet na sjezd českého spolku sdružujícího oběti německých nacistických koncentračních táborů.

V této atmosféře se spolky, dnešním dnem 10. října 2017 opětovně sdruženými do Vlasteneckého fóra obracejí na občany České republiky, aby již v parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. – 21. října 2017 přistupovali k volebním urnám s vědomím, že nevolí jen fyzické osoby, ale také budoucnost České republiky. Rozhodnou, zda i nadále budeme pokračovat ve stavbě domu, jehož základy postavili čeští vlastenci před 99 lety 28. října 1918, nebo se budeme omlouvat potomkům těch, kteří se obyvateli tohoto domu stát nechtěli již při stavbě jeho základů v roce 1918, potom jej částečně pobořili na podzim roku 1938 a v letech 1939 – 1945 si jej na dobu 6 let zcela přivlastnili. I dnes 99 let po ukončení 1. světové války, potomci těch, kdo se nechtěli stát obyvateli Československa po 28. říjnu 1918, usilují o revizi výsledků 1. i 2. světové války.

I o to půjde v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20. – 21. října a v prezidentských volbách v lednu 2018. Proto vás, občany České republiky, spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru vyzývají – volte politiky, kteří se za svou minulost nestydí, nebudou se nikomu omlouvat a ani Českou republiku nikomu neprodají. Volte politiky, kteří prosazují suverenitu České republiky. Volte politiky, kteří v souladu s národními zájmy České republiky prosazují mírové řešení konfliktů ve světě.

Podepsáno:

Ing. Jaroslav VODIČKA                   Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS)

Ing. Zdeňka VALOUCHOVÁ            Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s. (SOPVP)

plk. v.v. PaedDr. Jan NOVÁK           Sdružení čs. zahraničních letců-Východ, z.s. (SZL-V)

Ing. Jiří PROKOP                             Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, z.s. (KOČRVzP)

Ing. Ludvík ENGEL                          Společnost Ludvíka Svobody, z.s.

plk. v.v. Ing. Jiří PEŠTA                    Svaz vojenských veteránů ČR, z.s. (SvVV ČR)

PhDr. Jiří MALÍNSKÝ                       Společnost Dr. Edvarda Beneše, z.s.

JUDr. Rudolf PELTAN                      Klub českého pohraničí, z.s. (KČP)

Doc. RNDr. Jan MINÁŘ, DrSc         Slovanský výbor ČR (SV ČR)