maska klik logo

Výzva parlamentům slovanských zemí vytvořit Slovanskou meziparlamentní unii

5.června 1998 Praha, Česká republika

My, účastníci sedmého Všeslovanského sjezdu, představitelé parlamentů, vlád, společenských organizací a hnutí Běloruska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Chorvatska, Jugoslávie (Srbska a Černé Hory), Makedonie, Polska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny,

uznávajíce hlubokou zainteresovanost příbuzných slovanských národů na jednotě, na dalším posílení duchovních, kulturních, ekonomických a politických styků obracíme se na parlamenty našich států s návrhem na vytvoření Slovanské meziparlamentní unie.

Jde o využití možnosti zákonodárných orgánů, aby procesu integrace slovanských národů a států ve všech oblastech života byl dán trvalý charakter.

Vzít v úvahu prohlášení řady poslanců - účastníků sjezdu, prohlášení o formování organizačního výboru.


Účastníci Všeslovanského sjezdu v Praze 1998