maska klik logo

X. Všeslovanský sjezd v Kyjevě v roce 2010

Ostatní dokumenty X. všeslovanského sjezdu v Kyjevě r. 2010

Обращение делегатов Х Всеславянского съезда

СЛАВЯНЕ, ЗАЩИТИМ НАШУ ПОБЕДУ!
Sjezddok1.doc


Обращение делегатов Х Всеславянского съезда

К главам государств и парламентам Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины
Sjezddok2.doc

 

Обращение делегатов Х Всеславянского съезда

К избирателям Республики Беларусь
Sjezddok3.doc

 

Обращение делегатов Х Всеславянского съезда

К Президенту и Премьер-министру Чешской Республики
Sjezddok4.doc

 

Обращение делегатов Х-го Всеславянского съезда, ноябрьской 2010 года сессии Славянского Парламентского Союза

О поддержке народа Приднестровья
Sjezddok5.doc

 

Резолюция Х Всеславянского съезда

О деятельности Президиума Международного Славянского Комитета за период с 2005 по 2010 годы и о задачах МСК на дальнейший период
Sjezddok6.doc

 

РЕШЕНИЕ Х-го Всеславянского съезда

О Почетном Председателе Международного Славянского Комитета
Sjezddok7.doc

 

РЕШЕНИЕ Об Уставе МСК и его регистрации
Sjezddok8.doc

Rezoluce o činnosti předsednictva MSV za léta 2005-2010 a úkoly MSV na další období

„10. všeslovanský sjezd vyslechl a posoudil zprávu předsedy MSV Jana Mináře. Konstatuje, že zástupci téměř všech slovanských zemí přijeli na toto fórum za situace, kdy slovanský sjezd a pokroková veřejnost světa si připomínají veliké vítězství nad fašistickým Německem vzbuzující optimismus a přijímá pozitivní význam, které toto vítězství mělo v uplynulých 65 letech pro celý svět a slovanské národy především. Současně si uvědomují, že toto období lidského života hodnotí miliony lidí ve světě jako depresivní. Je charakterizováno negativními faktory, počínaje globální ekonomickou krizí, která se bolestně zapsala do vědomí velké části obyvatelstva, zbaveného práva na vlastnictví výrobních prostředků a práva na zabezpečení svých životních podmínek, a konče vnucovanými pseudohodnotami, kvazidemokracií a falšováním historie. Existuje také tendence snižovat zásluhy Sovětského svazu a jeho úlohy v porážce fašistického Německa a jejího vlivu na národněosvobozenecké hnutí na všech kontinentech po skončení druhé světové války.

Číst dál: Rezoluce o činnosti předsednictva MSV za léta 2005-2010 a úkoly MSV na další období

PROHLÁŠENÍ 10. VŠESLOVANSKÉHO SJEZDU: SLOVANÉ, NAŠE VÍTĚZSTVÍ NEVZDÁME!

SPOLEČNĚ JSME NEPORAZITELNOU SILOU

Lidstvo 2. září 2010 si připomnělo 65 let od ukončení druhé světové války. Z 50 milionů jejích obětí připadlo 35,3 milionu na občany slovanských států. Takový je smutný důsledek další německé agrese na východ. Jeho inspirátor a organizátor Adolf Hitler prohlásil: „Cílem východní politiky, jestli se na ní díváme z hlediska perspektivy, je vytvoření ve východním prostoru území pro usídlení asi sta milionů lidí německé rasy.“

Číst dál: PROHLÁŠENÍ 10. VŠESLOVANSKÉHO SJEZDU: SLOVANÉ, NAŠE VÍTĚZSTVÍ NEVZDÁME!