maska klik logo

Z jednání mladých Západních Slovanů v Mladé Boleslavi ve dnech 25. - 27.5. 2007

PROHLÁŠENÍ K OHROŽENÍ ÚZEMNÍ CELISTVOSTI SRBSKÉ REPUBLIKY

Závažnou otázku, dotýkající se velmi podstatně slovanského světa, ale i budoucích mezinárodních vztahů vůbec, představuje plán zmocněnce OSN M. Athisaariho, podle něhož mají být Kosovo a Metohije odloučeny od Srbska, ačkoliv rezoluce číslo 1244 schválená Radou bezpečnosti OSN 10. 6. 1999 plně uznala územní integritu Jugoslávské svazové republiky (JSR), respektive Srbska.

Číst dál: PROHLÁŠENÍ K OHROŽENÍ ÚZEMNÍ CELISTVOSTI SRBSKÉ REPUBLIKY

PROHLÁŠENÍ K ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ PROTIRAKETOVÉ OBRANY USA NA ÚZEMÍ POLSKA A ČESKÉ REPUBLIKY

Poslední desetiletí minulého století a počáteční léta tohoto století byla provázena agresivními činy, nerespektujícími mezinárodní smlouvy, dohody, konvence a ani autoritu OSN. Právo silnějšího v těchto případech vzývaly státy NATO vedené velmocenským hegemonem USA. Stalo se tak pod různými pochybně vymyšlenými a lživými záminkami, z nichž „boj se světovým terorismem“ nadále trvá a pravděpodobně v dohledném čase neskončí.

Číst dál: PROHLÁŠENÍ  K ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ PROTIRAKETOVÉ OBRANY USA NA ÚZEMÍ POLSKA  A  ČESKÉ  REPUBLIKY

PROHLÁŠENÍ SETKÁNÍ MLADÝCH SLOVANŮ

My, mladí zástupci Slovanského výboru Polska, Lužických Srbů a Slovanského výboru ČR sešli jsme se ve dnech 25. až 27. 5. 2007 v Mladé Boleslavi v České republice.
Na společném jednání jsme upevnili a rozšířili již navázané kontakty, směřující k lepší koordinaci naší činnosti, propagující co možná nejširší slovanskou vzájemnost.
Za tím účelem jsme se informovali o situaci ve svých zemích a perspektivě našich západoslovanských národů v současném složitém, roztříštěném stavu Slovanstva, za nejasných mezinárodněpolitických vztahů ve světě. Vidíme, jak proces globalizace ohrožuje celý svět i slovanské národy, což ve vysoké míře platí také pro národy západoslovanské. Nejsou tak respektovány rovnoprávné a spravedlivé vztahy v jednání mezi jednotlivými nezávislými státy, v duchu platných zásad mezinárodního práva a Charty OSN. To se týká zvláště podmínek členství v Evropské unii a NATO, či jiných nadnárodních institucích kosmopolitně – globalistického rázu.

Číst dál: PROHLÁŠENÍ SETKÁNÍ MLADÝCH SLOVANŮ