maska klik logo

PROHLÁŠENÍ K ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ PROTIRAKETOVÉ OBRANY USA NA ÚZEMÍ POLSKA A ČESKÉ REPUBLIKY

Poslední desetiletí minulého století a počáteční léta tohoto století byla provázena agresivními činy, nerespektujícími mezinárodní smlouvy, dohody, konvence a ani autoritu OSN. Právo silnějšího v těchto případech vzývaly státy NATO vedené velmocenským hegemonem USA. Stalo se tak pod různými pochybně vymyšlenými a lživými záminkami, z nichž „boj se světovým terorismem“ nadále trvá a pravděpodobně v dohledném čase neskončí.
Nevěříme tedy trvající kampani administrativy USA a vlád Polska a ČR o nutnosti umístění raketové a radarové základny na svrchovaném území těchto států. Uváděné důvody ke zřízení zmíněných komponentů tzv. Národní protiraketové obrany USA (ohrožení teroristy, či státy „osy zla“, tj. Irán, KLDR apod.), stejně jako případné výhody hostitelské zemi jsou iluzorní.K tomu stačí základní znalost zeměpisu a běžné informace o technické stránce používání balistických mezikontinentálních raket.
Kdo se alespoň minimálně orientuje v geopolitických souvislostech, pozná pravou podstatu věci – kontrola prostoru nad Ruskem,Ukrajinou a Běloruskem. Tento tzv. obranný systém se může kdykoliv změnit na agresivní, vydíraje tyto východoslovanské země, zejména největší z nich Ruskou federaci. Každopádně celá záležitost povede určitě jen ku opětnému zvyšování zbrojení, militarizace a nejistoty v Evropě a nakonec i v celém světě, jako v době studené války.
V konečném důsledku tato záležitost ohrožuje přímo národy a státy západních Slovanů. Vojenské základny USA, kdekoliv ve světě jsou nakonec vždy de facto státem ve státě, bez ohledu na prvotní úpravu jejich právního postavení.
Odmítání referenda v této záležitosti vládními garniturami ve Varšavě a Praze zbavuje občany práva vyjádření skutečné a svobodné vůle. Přitom tu jde o záležitost,která představuje velmi podstatný zásah do suverenity Polska a ČR. O zásah, který může závažně ovlivnit jejich bezpečnost i zahraničněpolitické a ekonomické podmínky.
Rozhodná většina obyvatel Polska a České republiky odmítá umístění systémů protiraketové obrany USA na území svých států. I my proto jednoznačně říkáme NE ZÁKLADNÁM SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH VE STŘEDNÍ EVROPĚ!

Účastníci setkání mladých Slovanů - Polska, Lužice a České republiky.
Mladá Boleslav, 27. V. 2007.