maska klik logo

PROHLÁŠENÍ SETKÁNÍ MLADÝCH SLOVANŮ

My, mladí zástupci Slovanského výboru Polska, Lužických Srbů a Slovanského výboru ČR sešli jsme se ve dnech 25. až 27. 5. 2007 v Mladé Boleslavi v České republice.
Na společném jednání jsme upevnili a rozšířili již navázané kontakty, směřující k lepší koordinaci naší činnosti, propagující co možná nejširší slovanskou vzájemnost.
Za tím účelem jsme se informovali o situaci ve svých zemích a perspektivě našich západoslovanských národů v současném složitém, roztříštěném stavu Slovanstva, za nejasných mezinárodněpolitických vztahů ve světě. Vidíme, jak proces globalizace ohrožuje celý svět i slovanské národy, což ve vysoké míře platí také pro národy západoslovanské. Nejsou tak respektovány rovnoprávné a spravedlivé vztahy v jednání mezi jednotlivými nezávislými státy, v duchu platných zásad mezinárodního práva a Charty OSN. To se týká zvláště podmínek členství v Evropské unii a NATO, či jiných nadnárodních institucích kosmopolitně – globalistického rázu.

Plně si uvědomujeme problémy z toho vyplývající. Chceme jim proto v zájmu uchování naší národní identity, státní svrchovanosti čelit zlepšováním činnosti organizační, přednáškové a osvětové, pokud možno co nejširší podporou spolupráce na poli vzdělání, vědeckém, kulturním, sportovním, ale i výhodnou kooperací v ekonomické oblasti a ostatních odvětvích společenského života.
Stavíme se za politiku zvyšování životní úrovně občanů, za sociální jistoty, opravdovou demokracii a svobodu v zájmu všech, nikoli pouze privilegovaných skupin. V mezinárodním měřítku je pro nás určující idea spolupráce, solidarity a míru. Podporujeme i ekologické iniciativy, snažící se o ozdravění a zachování života příštím generacím. Příkladem necitlivého bezohledného přístupu je snaha o vybudování dálnice v přírodních rezervacích polském údolí Rospudy a v Českém středohoří.
Nemenší důležitost přikládáme popularizaci dějin slovanských národů, výchově k lásce k vlasti, svému jazyku, úctě k osobnostem vlastní minulosti, ke skutečným hrdinům národa a vlasti. I tím přispívat k mravní obnově v naší společnosti.
K tomu je třeba podporovat studium slovanských jazyků, obzvláště výuky ruštiny, jako jednoho ze světových jazyků, ke snadnější komunikaci mezi všemi slovanskými národy.
Pro tento účel je tedy nutno navazovat nová přátelství k vzájemnému sbližování a poznávání nejen západních, ale též východních a jižních Slovanů. S vědomím dlouhodobé, drobné každodenní práce, prakticky nekončící, jestliže budou existovat naše národy na planetě Zemi.


Účastníci setkání mladých Slovanů - Polska, Lužice, České republiky.
Mladá Boleslav, 27. V. 2007.