maska klik logo

Mezinárodní slovanský výbor 20. a 21.6.v Praze

Dokumenty z jednání Mezinárodního slovanského výboru v Praze ve dnech 19. - 21. 6. 2008 jsou uvedeny v novinách Slovanská vzájemnost.

Informace o zasedání MSV zaznamenané novinářem HaNo Janem Jelínkem.

Jan Minář, předseda MSV a předseda SV ČR ve svém vystoupení připomněl hrozbu globálního imperialismu, která má snahy rozdělovat Slovany, stavět je proti sobě, zatahovat je do zločinných válečných výbojů NATO. J. Minář zdůraznil, že Slované pevně stojí na straně Srbů a odmítají odtržení Kosova od Republiky Srbsko. MSV podporuje Lužické Srby proti germanizačním tendencím vůči jejich národnostní menšině v Německu a podporuje sjednocování Ruska a Běloruska v jednolitý svaz. Rozhodně se staví proti instalaci raket USA v Polsku a vojenské radarové základny na území ČR.

Číst dál: Informace o zasedání MSV zaznamenané novinářem HaNo Janem Jelínkem.