maska klik logo

Další materiály ze sjezdu jsou uváděny v měsíčníku Slovanská vzájemnost č.79, 80 a 81.