maska klik logo

Výňatek z vystoupení Boleslava Tejkovského, předsedy Slovanského výboru Polské republiky

Bratři Slované!
Rozhoduje se o osudu Slovanstva, Evropy, světa. Zvítězí globalismus nad lidstvím, odrazí jej lidstvo, jako kdysi fašismus – to záleží ve velkém stupni na nás, na Slovanech. Slovanstvo je, jako kdysi pro fašismus, hlavním cílem globalismu, je to pro něj protivník a překážka. Vyplývá to z toho, že Slovanstvo obývá největší a nejbohatší území na světě, majícího klíčovou euroasijskou polohu.. Vyplývá to z vysokých duševních a tvůrčích schopností Slovanů, které poskytují reálnou možnost vytvoření nové antiglobalistické ideje pro svět.
Bude to nové společensko-ekonomicko-politické uspořádání, zajišťující svrchovanost, rozvoj, materiální zabezpečení, společenskou spravedlnost – na základě společenského vlastnictví základních výrobních prostředků. Bude to nová slovanská civilizace, zajišťující rovnoměrný kulturní i materiální rozvoj a také soulad mezi přírodou a lidmi.
Základem našeho úspěchu je ochrana a upevňování slovanské jednoty. Nedovolme stavět jedny slovanské národy proti druhým. Nechť se vytvoří federativní svazové slovanské státy, které znovu spojí východní Slovanstvo, západní Slovanstvo i jižní Slovanstvo. Vytvořme z těchto tří svazových států slovanské společenství, které bude všestranným svazem všech slovanských národů. To je naše světové poslání před Slovanstvem, Evropou, světem.
Čest a sláva všem slovanským národům a státům.