maska klik logo

Závěrečné vystoupení předsedy Mezinárodního slovanského výboru Jana Mináře na 9. Všeslovanském sjezdu v Minsku, v Běloruské republice, 2.7.2005.

Vážení účastníci 9. Všeslovanského sjezdu, drazí přátelé, slovanští bratři a sestry!
Uskutečnilo se historické zasedání již 9. Všesvazového sjezdu v Minsku, městě, které nese hrdý název „město-hrdina“, jako ocenění hrdinství a ohromných ztrát jeho obyvatel za Velké vlastenecké války. Představitelé slovanských národů všestranně posoudili podmínky, v nichž se dnes nacházejí slovanské národy a státy, Evropa a celý svět.
Slovanstvu, ale i všemu lidstvu, hrozí smrtelná hrozba globalizace – finančního fašismu, snažícího se ovládnout celý svět a hrozícího zničit sám život na Zemi. Hlavní úder je namířen proti Slovanstvu, jevícímu se nadějnou silou, stojící proti globálnímu otrokářství 21. století. Jsme přesvědčeni, že Slované překonavší dosud všechny historické pokusy o jejich zničení, dosáhnuvší největšího, nezapomenutelného vítězství ve Velké vlastenecké válce, vyjdou ze současné situace vítězně.
Pro to pracujeme, za to bojujeme. Naším hlavním úkolem je jednota, jednomyslný boj proti globálnímu fašismu.
Na sjezdu byly posouzeny dílčí otázky v sekcích, byla přijata slovanská deklarace a rezoluce. Jako čestný předseda Mezinárodního slovanského výboru byl potvrzen bojovník za svobodu Slovanů a mírovou spolupráci všech národů, prezident Běloruské republiky – Alexandr Grigorjevič Lukašenko. Vyslovuji hlubokou vděčnost všem účastníkům sjezdu, všem, kteří konkrétně přispěli k jeho výsledkům. Zvláště jsme vděčni našim hostitelům, bratřím Bělorusům!
Hlavní výsledky našeho sjezdu jsou následující. Ve stopách vítězů Velké vlastenecké války neustupovat nepřátelům Slovanstva a všeho lidstva! Podpořit bratrské Bělorusko bezprostředně ohrožované globálním imperialismem! Upevnit naše slovanské bratrství a vzájemnost, pro ně pracovat a rozhodně jednat!

Ještě jednou Vám všem srdečně děkuji.