maska klik logo

články

Naše dokumenty

____________________________________________

Co je Slovanský výbor ČR

Slovanský výbor ČR (dále SV ČR) je spolkem (občanským sdružením zřízeným podle zákona č. 93/90 Sb. o sdružování občanů), je registrován Ministerstvem vnitra ČR. Má sídlo v Praze a rozvíjí činnost v krajských městech a v řadě dalších měst a obcí v ČR. Řídí se stanovami SV ČR.

Svoji tradici odvozuje od Slovanského sjezdu v roce 1848 v Praze, od dalších slovanských sjezdů a od obnoveného setkávání zástupců slovanských národů počínaje Všeslovanským sjezdem v roce 1998 v Praze. Tento sjezd po 150 letech rozvinul slovanskou myšlenku v současné době.

Posláním SV ČR je rozvíjet spolupráci slovanských národů a slovanskou vzájemnost v různých oblastech činnosti: nevládní politické spolupráce, kulturní, vědecké, osvětově vzdělávací, hospodářské a dalších.

Je vlasteneckým občanským sdružením. Při své činnosti spolupracuje s dalšími vlasteneckými sdruženími v ČR. Nejvyšším orgánem SV ČR je celostátní shromáždění a v období mezi shromážděními volená Celostátní rada SV ČR. Sdružení průběžně řídí předsednictvo SV ČR. Je vydavatelem měsíčníku SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST.

SV ČR spolupracuje s obdobnými organizacemi dalších slovanských národů, je členem Mezinárodního slovanského výboru, spolupracuje s krajanskými organizacemi v zahraničí a dalšími mezinárodními organizacemi a humanitárními institucemi.

SV ČR je důsledným obhájcem české národní státnosti, českých národních zájmů a státní suverenity. Nesouhlasí s rozbitím Československa a přeje si budoucí obnovení státního svazku podle vůle obou našich národů. Požaduje zákonnou ochranu českého jazyka jako jazyka státního.

SV ČR nesouhlasí s členstvím ČR v NATO, které rozděluje slovanské národy. Nesouhlasí s vstupem ČR do Evropské unie, která je nadnárodním superstátem potlačujícím zájmy malých a středních národů. Nesouhlasí s odbouráváním české státnosti. Jako jiné řešení pro budoucnost považuje SV ČR za nejlepší rovnoprávnou spolupráci mezi národy a v tomto rámci především se slovanskými státy. Usiluje o mír na celém světě, o prospěšnou spolupráci všech národů.

 

Náplň práce Slovanského výboru ČR:

Zprostředkování informací z ostatních slovanských zemí
Vlastenecky orientované společenské akce
Komentáře k aktuálnímu politickému dění doma i v zahraničí

 

Složení vrcholných orgánů SV ČR

Historie SV ČR

 

Z úvah o slovanství:

"... Je třeba velmi zdůraznit, že je nutno, aby všichni slovanští národové, pokud budou v dalším svém vývoji slovanskou politiku a slovanské souručenství pěstovat, (...) zůstali i pro budoucnost ve svém slovanství a ve svém slovanském rozpětí opravdovými realisty, aby ve svých plánech politických nepřeháněli jako kdysi slavjanofilové nebo panslavisté, aby dobře viděli a náležitě brali ve své politice a ve veškeré své činnosti v úvahu celé své okolí a celou Evropu a svět, který by se jinak snadno mohl na jejich škodu proti nim obrátit.

To platí především pro nás Čechy a Slováky, ze všech Slovanů nejohroženější a nejexponovanější. Každý útok na Slovany začne vždycky útokem proti Praze - to je náš osud a naše největší čest zároveň. A tento fakt sám nutí k tomu, abychom se především nikdy neodpoutávali od Východu, tj. od Sovětského svazu a od Polska, ale abychom na druhé straně nezapomínali - a musí to chápat také všichni druzí - že se nemůžeme pro svou geografickou pozici a pro půldruhého tisíce let svého kulturního vývoje odpoutat ani od Západu. Slovanství je pro nás nepostradatelnou základnou a každá československá politika musí od něho jako od základny, zejména po výsledcích druhé světové války vycházet."

(Edvard Beneš: Úvahy o slovanství, Čin 1947, s. 301-302)

Měsíčník Slovanská vzájemnost

Měsíčník Slovanská vzájemnost můžete zakoupit v sekretariátu SV ČR (viz kontakty).

 

2019, ročník XXII

  prosinec Slovanská vzájemnost č. 237 stáhnout >  
  listopad Slovanská vzájemnost č. 236 stáhnout >  
  říjen Slovanská vzájemnost č. 235 stáhnout >  
  září Slovanská vzájemnost č. 234 stáhnout >  
  červenec Slovanská vzájemnost č. 233 stáhnout >  
  červen Slovanská vzájemnost č. 232 stáhnout >  
  květen Slovanská vzájemnost č. 231 stáhnout >  
  duben Slovanská vzájemnost č. 230 stáhnout >  
  březen Slovanská vzájemnost č. 229 stáhnout >  
  únor Slovanská vzájemnost č. 228 stáhnout >  
                   leden                                        Slovanská vzájemnost č. 227 stáhnout >                                              

 

 

 

 

2020, ročník XXIII

     
  červen Slovanská vzájemnost č. 243 stáhnout >  
  květen Slovanská vzájemnost č. 242 stáhnout >  
  duben Slovanská vzájemnost č. 241 stáhnout >  
  březen Slovanská vzájemnost č. 240 stáhnout >  
  únor Slovanská vzájemnost č. 239 stáhnout >  
  leden Slovanská vzájemnost č. 238 stáhnout >  
   
 

 

 

 

Celé ročníky ke stažení

Jednotlivá čísla ročníku (ve formátu PDF) jsou zabalena do formátu ZIP. Po stáhnutí nutno archiv rozbalit.

 
  2018 ročník XXI stáhnout velikost 68 MB  
  2017 ročník XX stáhnout velikost 96 MB  
  2016 ročník XIX stáhnout velikost 67 MB  
  2015 ročník XVIII < stáhnout > velikost 48 MB  
  2014 ročník XVII < stáhnout > velikost 53 MB  
  2013 ročník XVI < stáhnout > velikost 53 MB  
  2012 ročník XV < stáhnout > velikost 33 MB  
  2011 ročník XIV < stáhnout > velikost 51 MB  
  2010 ročník XIII < stáhnout > velikost 55 MB  
  2009 ročník XII < stáhnout > velikost 18 MB  

Naše názory

Tato sekce se připravuje...

Odkazy

Subjekty, se kterými spolupracujeme v ČR

VLASTENECKÉ FóRUM

Společnost Julia Fučíka
Český svaz bojovníků za svobodu
Klub českého pohraničí
Výbor národní kultury
Společnost česko-kubánského přátelství
Levicové kluby žen
Přátelé Srbů na Kosovu
Vlastenecké sdružení antifašistů
Česko-ruská společnost
Občanská iniciativa "Vděčnost"
České národní hnutí za mír a lidská práva
Kruh občanů vyhnaných z pohraničí v r.1938
Společnost 2001
České mírové hnutí
 

 

Zahraničí

MEZINÁRODNÍ SLOVANSKÁ RADA

Slovanské výbory, se kterými spolupracujeme: 

Bělorusko, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Polsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina

Slované ve Švýcarsku

Domowina - sdružení Lužických Srbů

Kanadští Slované v Torontu

Navštivte www stránky

Ruské středisko vědy a kultury v ČR

http://rsvk.cz/

Ukrajinský měsíčník "Slavjanskie novosti"

http://news.slavonic.org.ua/

Srbsko

http://www.srpska.ru/

Museum Ruska

http://www.museum.ru/

Československé vojenské jednotky v SSSR

http://www.czechpatriots.com/